Hånd i hånd på broen

Hånd i hånd på broen - samarbejde mellem forældre, sundhedstjenesten og Hesselgården i Skælskør

Slagelse Kommune har igennem mange år haft fokus på vigtigheden af overgangen mellem hjem og dagtilbud. Der er god erfaring fra flere projekter, hvor effekten hele tiden er faldet tilbage på at inddrage relevante fagpersoner i brobygning og overlevering. Helt konkret, at sundhedsplejerskerne følger familierne hen til dagpleje, vuggestue eller børnehave. I projekterne har familierne indgået samarbejde med både personale i dagtilbud og sundhedsplejersken. Det har givet mening, at fagpersoner med indblik i familiernes historie og ønsker har været deltagende i overgangsfaserne i barnets liv.

Sundhedsplejersken er sædvanligvis den første fagperson en familie møder, når de får et barn. I Slagelse Kommune sker mødet ofte allerede i graviditeten, hvor der skabes relation og afstemmes forventninger. Det betyder, at der i stort set alle familie er historie, viden og indblik i familierne blandt sundhedsplejerskerne, og de har sammen med familierne kunnet tale om læringsrum og sund overgang til enten dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Denne erfaring gør vi nu til hverdag i institutionen Hesselgården i Skælskør. Der planlægges et opstartsmøde med deltagelse af stuepædagog og evt. leder, forældre til barnet, der skal starte og den sundhedsplejerske, der er kommet i hjemmet og har kendskab til familien. Er der tale om et barn, der ikke har været tilknyttet en sundhedsplejerske i kommunen pga. flytning, da aftales det mellem institutionen og sundhedstjenesten, hvem der deltager.

Er du så heldig, at dit barn skal starte i Hesselgården, vil du modtage brev fra institutionen med information om en forhåbentlig god og glad start.

Siden er sidst opdateret 4. august 2021