KIDS tilsynsrapport

Tilsynsrapporten fra 2019 har i en længere periode været taget af hjemmesiden. Primært fordi der i rapporten fremgår passager vedrørende personale i Hesselgården som ikke er anonyme, og derfor ikke kan være en del af rapporten. Efter aftale med center for dagtilbud er de ikke anonyme dele taget ud af rapporten.

Der vil i løbet af 2022 blive udarbejdet en ny rapport fra Center for dagtilbud, gældende for de kommende 2 år.

Tilsynsrapporten har stor værdi for det pædagogiske arbejde i Hesselgården, da den danner rammen om en refleksiv pædagogisk dialog om målingen, som er foretaget af internt personale, ekstern dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent.

Rapporten bruges bl.a. til at justere den pædagogiske tilgang på en række områder, udarbejdet af interessenterne.

Spørgsmål til rapporten er altid velkomne til Hanne eller Sten.

Siden er sidst opdateret 13. april 2022