Jubilæumspris

Hesselgården modtog d. 2. december 2020 en kæmpe anerkendelse fra jobcenteret, som havde indstillet Hesselgården til "Lokalt arbejdsmarkedsråds jubilæumspris 2020".
Hesselgården fik overrakt en kunstnerisk skulptur og tre stenfade, udført af keramiker Cecilie Dige.
Hesselgården har siden 2010 haft et formaliseret samarbejde med Jobcenter Slagelse via en partnerskabsaftale.
Jobcenteret udtrykker, at de i Hesselgården bliver mødt med stor velvilje i forhold til opkvalificering af borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud. Uanset om det er forløb mod afklaring, uddannelse, småjob eller ordinære job.
Institutionen har haft flere unge under 30 år, studerende fra seminarierne og har tre i flex-job.
Hesselgården tror på, at der er et stort uudnyttet potentiale blandt arbejdssøgende med et handicap. De har derfor gjort brug af de handicapkompenserende ordninger, blandt andet den personlige assistance ordning.
På denne måde fastholdes personer på ordinære vilkår til stor glæde for både arbejdsplads som medarbejder.
Flere der har været i forskellige ordninger i Hesselgården har efterfølgende givet udtryk for,  at muligheden for at være en del af et arbejdsfællesskab giver værdi.
Leder Sten Bjerregaard er taknemmelig og stolt på Hesselgårdens vegne over den anerkendelse der følger med LAR-prisen.
 
Siden er sidst opdateret 3. august 2021