Hesselgårdens evalueringskultur

Evaluering af den pædagogiske læreplan

Evaluering af pædagogisk læreplan 2021

Hvad siger loven?

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bestyrelsen er inddraget i evalueringen af og opfølgning af den styrkede læreplan.

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljøer har vi særligt haft fokus på i 2020/2021?

Hesselgården har haft fokus på, at få udviklet en systematisk evalueringskultur. Lederen har i samarbejde med to pædagoger der er udpeget til at være faglige fyrtårn, skabt en ramme for de pædagogiske læreplanstemaer, således der i Hesselgårdens tre afdelinger evalueres over samme tema. Hesselgården benytter materiale fra Danmarks evalueringsinstitut/EVA, som er struktureret og systematiseret, hvilket gør evalueringen mere tilgængelig, forståelig, ensartet og dermed mere overskuelig for Hesselgården.

Evalueringsplan i Hesselgården

Målet med Hesselgårdens evalueringsplan er, at vi som personale udvikler fagligheden, via refleksion over egen praksis og dermed kan justere relevant på læringsmiljøer.

Evalueringsplan følger skoleåret og hvert kvartal

De første 3. kvartaler skal. "Redskab til selvevaluering" benyttes over følgende temaer:

  1. Børns leg
  2. E pædagogisk læringsmiljø hele dagen
  3. Samspil og relationer

4. kvartal er en samlet evaluering:

  1. Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hesselgårdens struktur for, hvordan der evalueres

  • Førskolegrupperne
  • Mellemgrupperne på tværs af husene
  • Vuggestuegrupperne på tværs af husene
  • Det særlige tilbud
Siden er sidst opdateret 4. marts 2022